Volikogu

Erakond Eestimaa Rohelised volikogu liikmeid seisuga 19. veebruar 2022:

 1. Alina Lerner
 2. Egle Olesk
 3. Katrin Jõgisaar
 4. Laila Kaasik
 5. Maret Merisaar
 6. Rasmus Lahtvee
 7. Tõnis Malkov
 8. Kaia Solnik
 9. Liina Reimann
 10. Johanna Maria Tõugu
 11. Marko Kaasik
 12. Timur Sagitov
 13. Piret Räni
 14. Kaspar Kurve
 15. Triin Remmelgas
 16. Liina Freivald
 17. Helina Tilk
 18. Marti Soosaar
 19. Remi Olesk

Erakond Eestimaa Rohelised põhikirjast:

Volikogu on erakonna kõrgeim valitav organ üldkogude vahelisel ajal.

(1) Erakonna volikogu moodustavad:
1) erakonna Riigikogu fraktsiooni erakonna liikmetest saadikud;
2) erakonna liikmetest Euroopa Parlamendi saadikud;
3) erakonna liikmetest ministrid;
4) erakonna liikmetest kohalike omavalitsuste volikogude liikmed (igast KOV volikogust üks, nende volituste kehtimise ajal, vastavalt omavahelisele kokkuleppele või hääletusele; nende võimatuks osutumisel määrab vastava esindaja erakonna volikogu);
5) erakonna liikmetest linna/vallavalitsuste liikmed isikliku avalduse alusel;
6) erakonna juhatuse liikmed;
7) erakonna valitud kogude esindajad (igast üks);
8) erakonna ringkondlike organisatsioonide esindajad (igast ringkonnast üks);
9) erakonna piirkondlike organisatsioonide esindajad (igast piirkonnast üks), kui piirkonnas on vähemalt 10 erakonna liiget;
10) erakonna üldkogul valitud volikogu liikmed, kes ei kuulu eelmainitute hulka ja kelle arvu otsustab üldkogu.

(2) Volikogu piirkondlikel ja valitud kogude esindajatel on ka hääleõiguslikud asendusliikmed. Volikogu liikmete üle peab arvestust valimistoimkond;
(3) Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

Volikogu

1) võtab vajadusel erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid;
2) annab juhatusele üldkogudevahelisel ajal suuniseid;
3) kinnitab erakonna ministrikandidaadid;
4) kinnitab erakondadevahelised lepingud;
5) kinnitab erakonna esimehe pakutud peasekretäri kandidaadi;
6) kinnitab valimiste jaoks erakonna kandidaadid;
7) kuulab ära juhatuse ja peasekretäri aruanded;
8) võtab vastu volikogu kodukorra;
9) kinnitab aukohtu, valimiskogu, revisjonitoimkonna ja juhatuse reglemendi või kodukorra;
10) valib volikogu juhataja ja asejuhataja;
11) kutsub vajadusel kokku töörühmi ja komisjone;
12) võib kinnitada erakonna sümboolika;
13) kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu;
14) kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu;
15) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele;
16) määrab programmitoimkonna;
17) määrab põhikirjatoimkonna;
18) kinnitab erakonna eelarve;
19) avaldab koosolekute päevakorrad, otsuste projektid ja tööplaani viis (5) tööpäeva enne koosolekut ning vastu võetud otsused ja koosolekute protokollid viie (5) tööpäeva jooksul pärast koosolekut erakonna liikmete listis ja kodulehel (kodulehel ja meililistis ei jagata konfidentsiaalset informatsiooni, mille kohta tehakse iga kord vastav otsus);
20) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »