Ravikanep

Mis on ravikanep?

Kanep on taim, millel on mitmeid alamliike ja hulk erinevaid kasutusalasid – alates köie tegemisest ja toiduvalmistamisest, lõpetades mõnuainena suitsetamisega. Kanepi kuivatatud lehtede, varte ja õite segu on tuntud kui marihuaanana. Ravikanep ei ole omaette kindlat liiki kanepitaim.

Ravikanepi all mõistetakse enamasti kanepitaime või selle koostisosade (kannabinoidide) kasutamist haiguste või haigustest tingitud sümptomite raviks. Vaata lähemalt: Siit või Vaata Viide 5.

Kus ravikanep legaalne on?

Ravikanep on legaalne mitmetes riikides ülemaailmselt. Näiteks on ravikanep legaliseeritud USA mitmetes osariikides, Hollandis, Norras, Itaalias, Soomes, Saksamaal ja muudeski riikides. Ravikanepit saab nendes riikides arsti retsepti alusel (Vaata Viide 3). Milline võiks olla ravikanepi tulevik Eestis?

Ravikanep Eestis? Probleemid!

Eestis on võimalik arsti retsepti alusel osta kannabinoide sisaldavaid ravimeid, mida kasutatakse erinevate haiguste ja sümptomite ravimiseks. Taotlemisprotsess on pikaajaline ning ravim patsiendini ei pruugi jõudagi. Eestis on kanepi koostisosi sisaldavaid ravimeid saanud siiani vähesed patsiendid.

Kannabinoidid leevendavad iiveldust ja aitavad vähist tingitud raske kaalukaotuse korral

Kannabinoide sisaldavad ravimid leevendavad näiteks vähi keemiaravist tingitud iiveldust ja tõstavad isu vähipuhuse raske kaalukaotuse (kahheksia) korral (Vaata Viide 4). Tavaliselt on kahheksia seotud vähihaiguse lõppstaadiumiga, mil patsiendi eeldatav eluiga on lühike. Tugev iiveldus võib takistada keemiaravi manustamist. Kummalgi juhul ei saa kuude kaupa oodata, millal patsient oma probleemidele lahenduse saab, sest vajalik on kiirem sekkumine.

On selge, et vaevarikas taotlemisprotsess vähendab nii patsientide kui ka arstide innukust kannabinoide sisaldavate preparaatide taotlemisel. Lisaks on oluliseks faktoriks ravimite hind. Kui kasutada Ühendkuningriigi hinnakirja, siis maksab sclerois multiplex-i haigete lihasjäikust leevendav kannabinoide sisaldav ravim 500£ kuus.

Ravikanepi kasutamine on ülemaailmselt mõnda aega kestnud. Nüüd on teiste riikide kogemustele tuginedes õige aeg Eestis üle vaadata ravikanepi kättesaamise kord ja otsustada, kas ravikanepi kättesaadavust võiks lihtsustada ja kui kõrge peaks olema ravikanepi hind.

Erakond Eestimaa Roheliste seisukoht on, et kanepi kättesaadavuse lihtsustamine leevendaks oluliselt osade inimeste terviseprobleeme.

Kasutatud kirjandus

1) https://www.ravimiamet.ee/kanepi-ja-kannabinoidide-meditsiiniline-kasutamine
– külastatud 3.02.2020 kl 12:00
2) https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana-medicine
– külastatud 3.02.2020 kl 12:30
3) J G Bramness et al. A Survey on the Medical Use of Cannabis in Europe: A Position Paper.
– Eur Addict Res 2018;24:201–205
4) K P Hill. Medical Marijuana for Treatment of Chronic Pain and Other Problems.
– JAMA June 23/30, 2015, Volume 313, Nomber 24, 2474-2483.
5) B Murnion. Medicinal Cannabis. Aust Prescr 2015;38:212-15
Arvamus Ravikanepist – Ott Kiens

Ravikanepi debatt tekitab palju „meeldib- ei meeldi“ tüüpi emotsioone, selmet olla argumenteeritud debatt kasudest ja kahjudest (Viide 1) nagu muude ravimite puhul tavaks. Leian, et ravikanepi osas peaks debatt olema seotud eelkõige kasu- kahju printsiibi põhjalikuma teaduspõhise aruteluga.

Ravikanepi kogemused Euroopast ja Usa-st

Mida siis ütleb meile teaduspõhine lähenemine ja teiste riikide kogemused? Esiteks tuleb tõdeda, et USA ja Euroopa kogemused on erinevad. Kui USA- s oli ravikanep eelkõige võimalus minna mööda rahvusvahelistest kanepikasutust reguleerivatest seadustest, siis Euroopas on ravikanepi tutvustamine toimunud enam läbi tavaliste meditsiiniliste kanalite ning luba selleks antud läbi meditsiiniliste agentuuride (Viide 3). Euroopas on standardiseeritud koguses kannabinoide sisaldavate kanepitaimede tootmine (kasvatamine) lubatud vaid kahes riigis (Saksamaa, Holland). Mõnedes riikides on lubatud kannabinoide sisaldavate ravimite (Sativex ® ehk nabiksimool ja Marinol ®ehk dronabinool) kasutamine (Viide 3).

Ravikanepi teaduspõhiselt tõestatud toimed

Ravikanepi teaduspõhiselt tõestatud toimed on eelkõige vähi keemiaraviga seotud iivelduse vähendamine, kroonilise ja/või neuropaatilise valu vähendamine, haigusest põhjustatud kurtumuse ehk kahheksia korral isu suurendamine (nt vähihaigete või HIV-ga nakatunute drastiline kaalulangus) ja hulgiskleroosi (sclerosis multiplex) korral esineva lihasjäikuse (spastilisuse) leevendamine.

Seejuures ei ole ravikanep mitte ühegi ülaltoodud haiguse/sümptomi puhul esmavaliku ravim, vaid kõigi ülaltoodud haigusprotsesside raviks on olemas efektiivsemad ning väiksemate kõrvaltoimetega raviviisid. Ravikanep tuleb kõne alla vaid siis, kui eelnevad raviviisid ei ole toiminud või kui nende kõrvalmõjud on osutunud patsiendile talumatuteks. Ülejäänud haiguste ja sümptomite puhul on teaduspõhine info kas ebakvaliteetne või vastuoluline, et teha kannabinoidide mõju osas lõplikke järeldusi (Viide 3, Viide 4).

Kanepi kõrvaltoimed

Kanepi kõrvaltoimeid on mitmeid. Koheste kõrvaltoimetena on teada mälu-, koordinatsiooni- ja otsustusvõime häired. Kanepi tarvitamise järgselt auto juhtimisel suureneb liiklusõnnetuste risk 2 korda. Pikaajaline regulaarne kanepi tarvitamine on eriti problemaatiline noorte jaoks, kelle aju areneb kuni 20ndate eluaastate keskpaigani. Regulaarselt kanepit tarvitavatel inimestel on näidatud muutusi aju ehituses. Pidev kanepi tarvitamine on seotud suurenenud ärevuse, depressiooni ja psühhootiliste vaimsete häirete riskiga.

Teismeeas alanud rekreatiivse kanepi tarvitamise tagajärjel on mõjutatud ka vaimne võimekus – regulaarne kanepi tarvitamine on seotud õppeedukuse languse, madalama sissetuleku, töötuse ja kriminaalse käitumisega. Kanepi tarvitamise lõpetamine põhjustab võõrutussündroomi. Pidev kanepi tarvitamine võib viia hingamisteede probleemide (bronhiit, kopsupõletik) tekkele (Viide 4). Et kannabinoide sisaldavaid ravimeid manustatakse suitsetatavast kanepist erinevalt, siis võivad kõrvaltoimete profiilid pisut erineda.

Patsientide hindamine

USA- s soovitatakse patsientide hindamist, kus suitsetatava ravikanepi (siinkohal mõeldud kanepiõit) saamiseks peaksid patsiendil esinema järgmised tunnused:

  1. Raske igapäevast funktsioneerimist tugevalt segav haigus, mis võib teadusliku info põhjal olla ravikanepi poolt leevendatav (vt üle-eelmine lõik)
  2. Korduvalt on läbikukkunud esmaste ja teiseste ravimeetodite prooviravi, esmased ega teisesed ravimeetodid ei ole andnud efekti. Lihtsamalt öeldes ei ole enam midagi muud proovida
  3. Kannabinoidi sisaldava ravimi (nt kapsel) prooviravi ei ole aidanud
  4. Puudub aktiivne sõltuvushäire mingist ainest, psühhootiline häire, ebastabiilne meeleolu- või ärevushäire
  5. Ravimarihuaana on patsiendi osariigis legaliseeritud (Viide 4)

Seega võib öelda, et ravikanepil on omad kõrvaltoimed ning kindlasti ei tohiks ravikanepit määrata kergekäeliselt, vaid ainult pärast põhjalikku patsiendi hindamist. Suitsetatava ravikanepi kättesaamine on USA- s raske, Euroopas võimalik arsti retseptiga vaid Hollandis ja Saksamaal. Meditsiinilistel näidustustel ei ole üheski Euroopa riigis lubatud kanepitaimede oma tarbeks kasvatamine (Viide 3).

Mina arvan, et ravikanep võiks teatud vormis (kapsel, suusisene sprei) olla Eestis legaliseeritud ja hästi kättesaadav. See nõuab mõistagi põhjalikke ettevalmistusi, alates arstide harimisest ja lõpetades kättesaadavuse ning hinnaga seonduvaga. Arvestades ravikanepi suhteliselt kitsaid näidustusi ning seda, et ravikanepi asemel on meil kasutada efektiivsemaid ja vähemate kõrvaltoimetega ravimeid, siis on ravikanepist potentsiaalselt kasu saav patsientide ring võrdlemisi väike.

Ott Kiens

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »