Privaatsus ja turvalisus

Kes me oleme?

Veebilehte haldab MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised (Edaspidi “Erakond”).
Meie veebiaadress on: https:/erakond.ee.

Privaatsus ja turvalisus

I TURVALISUS

1.1 Kõik annetused kantakse MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised kontole. Rahalisi ühekordseid annetusi saab annetuskeskkonnas teha läbi pangalinkide. Püsiannetuste tegemiseks palun vormistada püsikorraldus oma internetipangas eraldi.

1.2 Pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et internetipank oleks annetajatele ja nende rahale turvaline.

1.3 Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, PIN-kalkulaatori või paroolikaardiga. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

1.4 Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.

1.5 Kui Sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta koheselt ühendust oma kodupangaga.

II PRIVAATSUS

2.1 Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.

2.2 Annetust tehes saab kasutaja ise valida, kas soovib enda tehtud annetuse suurust ja oma nime konkreetse projekti toetajate hulgas annetuskeskkonnas näidata või mitte.

2.3 Süsteem salvestab kasutaja andmeid ainult juhul, kui kasutaja avaldab neid andmeid annetusi tehes või logib süsteemi sisse. Lisaks sellele salvestatakse süsteemi kõikide annetustega seotud kasutajate ja annetuste andmed. Andmed, mida süsteem salvestab kasutaja kohta:
2.3.1 nimi, isikukood, e-mail;
2.3.2 annetuste andmed, mis:
a) avalikus pooles on nähtavad vastavalt kasutaja tehtud valikutele;
b) administreerimiskeskkonnas:
– annetuskeskkonna haldajatena omavad Hable OÜ ja Erakond ligipääsu kõikidele kasutaja andmetele, kuid kasutavad neid üksnes ülevaatliku statistika koostamiseks (nt annetuste mahtude jälgimine kuude ja aastate lõikes) ja mitte üksikannetuste ja-annetajate analüüsiks;
– annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsus reeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele;
– e-kirju, uudiskirju või SMS-sõnumeid saadetakse ainult nendele kasutajatele, kes on andnud vastava loa oma profiililehel;
– annetustehingutega seotud süsteemiteated saadab süsteem automaatselt kasutaja poolt sisestatud e-posti aadressile;
– kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, andes sellest teada aadressil info@erakond.ee.

2.4 Parema kasutusmugavuse tagamiseks kasutab annetuskeskkond küpsiseid. Sessiooniküpsis on selleks, et kasutaja saaks keskkonda sisse logida ja erinevate tema poolt tehtud valikute meelespidamiseks. Lisaks sellele kasutab küpsiseid Google Analytics ja Binaar OÜ anonüümse veebikülastuse statistika kogumiseks.

ERAKOND EESTIMAA ROHELISED MTÜ
PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitikas kirjeldame üldpõhimõtteid ja väärtuseid, mida Erakond järgib isikuandmete töötlemisel. Me austame kõigi õigust oma isikuandmete kaitsele ning suhtume isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt.

1. Meist
Erakond Eestimaa Rohelised MTÜ on ainus erakond Eestis, mille põhieesmärk on jätkusuutliku eluviisi ja majandamise edendamine.  Erakonna eesmärgiks on demokraatliku parlamentaarse poliitika teostamine selle nimel, et Eesti Vabariigi areng oleks keskkonnasõbralik, jätkusuutlik, poliitiliselt stabiilne ja majanduslikult edukas.
Meie üle teostab järelevalvet Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon.

2. Isikuandmed, Isikuandmete töötlemine
Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases tegevuses. Erakond on isikuandmete vastutav töötleja, Erakond edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“).
Teavitame Teid privaatsusteates mh Teie isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest, Meie kohustustest ja vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega.

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et Meile edastatud ja Meie poolt kogutud isikuandmeid oleksid kaitstud ja hoitud konfidentsiaalsena.
Me töötleme isikuandmeid seaduslikult, s.t Meil on isikuandmete töötle-miseks alati olemas õiguslik alus.
Me määrame selged isikuandmete töötlemise eesmärgid, teavitame neist asjakohasel viisil enne töötlema asumist ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.
Me kogume ja töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on isikuandmete töötlemise eesmärgi osas asjakohased.
Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.
Kui Me töötleme isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, siis on nõusoleku taotlus selgelt eristatav, arusaadav ja sõnastatud mõistetavalt. Teavitame ja arvestame, et igat nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.
Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks.
Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele.
Võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad, väldiksid isikuandmete lubamatut avaldamist või mittekohast kasutamist ja töötleksid isikuandmeid ausalt ja seaduslikult.
Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.
Privaatsuspoliitika nõuete järgmine on lõimitud Meie igapäevasesse tegevusse, teenustesse ja protsessidesse ning Meie arendustegevusse.
Meil kehtivad sise-eeskirjad privaatsuspoliitikas sätestatud nõuete täitmiseks („Siseeeskirjad“).
Mõistame, et Sise-eeskirjade täitmine toimub Meie juhtkonna ja andme-töötlejate kaudu. Seetõttu peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid Sise-eeskirja nõudeid. Eeldame igalt Meie töötajalt austust privaatsusnõuete vastu.

4. Küpsised
Kasutame Meie veebilehel sessiooni- ja püsiküpsiseid. Küpsised on väiksed andmefailid, mille Meie veebileht salvestab Teie nutiseadmesse, kui Meie veebilehte kasutate.
Sessiooniküpsis tekib Meie veebilehte külastades ajaks kuni Te kasutate Meie veebilehte (s.t Meie veebilehe seanss on aktiivne). Me ei salvesta sessiooniküpsiseid.
Püsiküpsis tekib kui otsustate Meie veebilehel kasutada võimalust salvestada oma isikuandmed Simple Checkout Lahenduse raames. Püsiküpsist kasutame selleks, et Teile Simple Checkout Lahendust pakkuda ja muuta Teie poolne e-ostlemine valitud kaupmeeste juures mugavamaks.

5. Teie õigused
Teil on kontroll oma isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil mh õigus oma isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, õigus isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
Teil on õigus pöörduda Erakonna poole seoses eelpool kirjeldatud õigustega (punkt 6).
Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile Meie tegevuse kohta isikuandmete töötlemise osas (www.aki.ee).

6. Meie kontaktandmed
Maksekeskuse kontaktandmed on leitavad kodulehelt https://vana.rohelised.ee/kontakt.
Meie andmekaitsespetsialisti e-posti aadress: info@erakond.ee.

7. Privaatsuspoliitika ajakohastamine
Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada. Kehtiv privaatsuspoliitika on kättesaadav Meie veebilehel.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »