Valimistoimkond

Valimistoimkonna liikmed:

  • Sven Arulaid
  • Arvo Kuiv
  • Raimond Leitaru

Eestimaa Rohelised põhikirjast:

§ 24. Valimistoimkond

(1) Üldkogu valib valimistoimkonna kuni järgmise korralise üldkoguni.

(2) Valimistoimkonna liikmed valivad endi hulgast esimehe, kelle ülesandeks on toimkonna töö korraldamine. Toimkonna esimees võib sõnaõigusega osa võtta erakonna juhatuse koosolekutest.

(3) Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu koosolekutel toimuvad valimised, erakonna sisehääletused ja sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

(4) Valimistoimkond määrab (a) postiaadressi ja e-posti aadressi, kuhu toetusallkirju ja hääli saadetakse, (b) võimaluse korral ka vastava portaali veebiaadressi, (c) vormid, juhendid või blanketid toetusallkirjade ja häälte saatmiseks, (d) veebiaadressi ja e-posti listi, kus publitseeritakse ettevalmistatavaid hääletusi ning hiljem nende tulemusi.

(5) Valimistoimkond loeb sisehääletuste tulemused kokku toimkonna koosolekul ning avaldab tulemused oma otsusega.

(6) Valimistoimkonna otsused võetakse vastu valimistoimkonna liikmete poolthäälte enamusega.

(7) Valimistoimkonna koosolekud, kus loetakse kokku toetusallkirju või hääli, on erakonna liikmetele kontrollimiseks avatud. Sellised koosolekud tuleb erakonna intranetis ja listis kuulutada välja vähemalt kolm päeva enne nende toimumist.

§ 25. Otsuseprojektide menetlemine erakonna sisehääletusel

(1) Hääletusele esitatud otsuseprojektid tehakse valimistoimkonna poolt erakonna liikmetele avalikuks.

(2) Hääletusele esitatud otsuseprojektide menetlemine toimub üldjuhul kolmes etapis:

1) diskussioon ning toetusallkirjade kogumine, mis kestab vähemalt ühe nädala. Kohustuslike hääletuste korral jääb see etapp ära;

2) poolt- ja vastuargumentide ettevalmistamine, mis kestab vähemalt ühe nädala. Poolt- ja vastuargumentide ettevalmistamist korraldab juhatus;

3) Hääletusprotsess, mis kestab vähemalt ühe nädala.

Valimistoimkonnal on õigus koguda hääletust üheks hääletusprotsessiks mitme eri küsimusega, esitades nimetatud küsimused hääletamiseks korraga, iga hääletus ühe punktina. 2. etapini jõuavad projektid, millele on antud piisav hulk toetusallkirju. Piisavuskünniseks on ruutjuur erakonna liikmete arvust, ümardatud lähima täisarvuni. Toetusallkirjade esitamise protseduur on analoogiline hääletusprotseduuriga, kasutatakse kas posti teel saadetavaid paberkirju toetusallkirjadega või e-postiga saadetavat elektrooniliselt allkirjastatud faili või, kui selline süsteem on realiseeritud, siis ka toetusallkirjade andmise veebilehte. Põhikirjas või sisekorra eeskirjades sätestatud kohustuslike hääletuste puhul toetusallkirju ei koguta ja piisavuskünnist ei rakendata. 2. etappi jõudnud projektid liiguvad automaatselt 3. etappi juhul, kui ei ole tuvastatud vigu või rikkumisi menetlusprotsessis.

(3) Hääletusele pandud otsus loetakse vastuvõetuks, kui hääletajate enamus on andnud poolthääle.

§ 26. Erakonnasiseste hääletuste tagamine ja järelevalve

(1) Erakonna juhatus on kohustatud tagama erakonnasiseste hääletuste, diskussiooni ja tulemuste esitamise erakonna liikmetele.

(2) Hääletusmooduse ja -viisi määrab ja kuulutab välja valimistoimkond.

(3) Juba väljakuulutatud toetusallkirjade kogumise ja hääletamise protsessi käigus valimistoimkonna poolt selle konkreetse menetluse jaoks varem väljakuulutatud tingimusi muuta ei saa.

(4) Järelevalvet erakonnasiseste hääletuste ja menetlusprotsessi korrektsuse osas teostab valimistoimkond.

(5) Vigade või rikkumiste ilmnemise korral otsustab valimistoimkond, kas lugeda hääletus kordaläinuks või mitte, ning kas korraldada ümberhääletus või ei. Menetlusprotsessi teadlikus häirimises ja/või pettustes süüdioleva erakonna liikme kohta teeb valimistoimkond juhatusele ettepaneku heita süüdiolev erakonna liige erakonnast välja, informeerides sellisest sündmusest kogu erakonda.

(6) Valimistoimkonna otsuste ja tegevuste kohta on erakonna liikmetel õigus esitada protest aukohtule, kes on kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul võtma vastavas küsimuses seisukoha. Aukohtu puudumisel esitatakse protest juhatusele.

(7) Sisehääletuse korraldamise kulud võib erakonna juhatus eelarvelistel põhjustel anda hääletusprotsessi algatajate/toetajate kanda.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »