Reglement

Volikogu kodukord ehk reglement

 1. Volikogu koosoleku juhataja valitakse igal koosolekul eraldi kui volikogu esimees on sellega nõus.
 2. Volikogus hääletamisele minevad ettepanekud, otsuste eelnõud ja projektid peaks olema volikogu liikmetele tutvumiseks kättesaadavad üks nädal enne volikogu koosolekut. Erandi võib teha erakorraliste küsimuste otsustamisel, kus objektiivsetel põhjustel ei olnud võimalik materjale tutvumiseks saata.
 3. Operatiivsetes küsimustes võib volikogu võtta vastu otsuseid e‑hääletamise ja veebiküsitluse teel.
 4. Volikogu koosolekul võib osaleda ja hääletada isiklikult füüsiliselt kohal viibides või näiteks Skype’i kaudu. Salajase hääletamise korral paneb Skype’i kaudu hääletanu hääle kirja tema kohal viibiv usaldusisik, kes tulemust mitte kellelegi ei avalda.
 5. Avaliku hääletamise tulemus otsustatakse lihthäälteenamusega (poolt rohkem kui pooled hääletamisel osalenud volikogu liikmetest, hääletamisel osalenuteks arvestatakse ka erapooletud). Saalis või Skype’is viibinud, kuid mitte poolt, vastu ega erapooletuna hääletanuid ei arvestata hääletamisel osalenuteks.
 6. Hääletatakse mandaatidega.
 7. Hääli loetakse täpselt.
 8. Eriarvamused väljendatakse koosolekul ja esitatakse kirjalikult 7 päeva jooksul ning lisatakse protokollile.
 9. Hääletatakse ainult kirjalikult esitatud otsuseprojekte ja ettepanekuid.
 10. Enne hääletamist loetakse projektid ja ettepanekud ette või näidatakse teksti ekraanil või muul visuaalsel viisil.
 11.  Ettekande ja sõnavõttude pikkus lepitakse kokku päevakorrapunkti alguses.
 12.  Peale ettekannet on küsimused, üks suuline küsimus volikogu liikme kohta. Kirjalike küsimuste arv ei ole piiratud.
 13.  Sõnavõtud registreeritakse kirjalikult, kodukorda puudutavad ettepanekud (lõpetada arutelu jm) esitatakse esimeses järjekorras.
 14.  Kui kohal viibivate (füüsiliselt või elektrooniliselt) volikogu liikmete arv jääb alla 50% volikogu liikmete üldarvust, ei ole koosolek otsustusvõimeline.
 15.  Kui päevakorras ette nähtud aja lõpuni on 1 minut, pannakse esitatud otsuseprojekt hääletusele. Enne hääletusele panekut on projekti esitajal õigus lõppsõnale kuni 2 minutit.

Käesolev kodukord ehk volikogu reglement kehtib alates selle kinnitamisest volikogu koosolekul 16. detsembril 2017. aastal.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »