Kasutustingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad kõigi Mittetulundusühing Erakond Eestimaa Rohelised (edaspidi tekstis Erakond) poolt hallatavate internetiteenuste, -serverite ja -lehekülgede (edaspidi teenuste) kasutamist eraisikust või juriidilisest isikust kasutajate (edaspidi kasutajate) poolt. Erakonna teenuseid kasutades kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv kasutaja kohustub koheselt lõpetama Erakonna teenuste kasutamise. Käesolevate üldtingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisele seadusandlusele.  

Konkreetse teenuse kasutustingimused 

 Enne iga konkreetse Erakonna teenuse kasutamist kasutaja poolt on Erakonnal õigus nõuda kasutajalt vastava eraldiseisva teenuse kasutustingimuste heakskiitmist. Kasutustingimused kehtivad koos käesolevate üldtingimustega.  

Andmete esitamine 

 Kasutades Erakonna teenuseid kohustub kasutaja teenustesse sisestama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kontaktandmed, isiku profiili osad ning muud isikut kirjeldavad ja identifitseerivad andmed).  

Isikuandmete töötlemine 

 Kasutaja annab Erakonnale õiguse tema poolt teenustesse sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Kui vastavas teenuses või selle kasutustingimustes pole märgitud teisiti, peab kasutaja arvestama, et kõik andmed on mõeldud Erakonna ja tema koostööpartnerite teenustes avalikuks esitamiseks vastavate teenuste veebilehekülgedel. Juhul kui kasutaja soovib Erakonna poolset isikuandmete töötlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Erakond kasutajal oma andmed kustutada. 

Üldtingimuste ja teenuste kasutustingimuste muudatused 

 Erakond jätab endale õiguse antud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Erakonna üldtingimuste ja kasutustingimuste lehtedel Erakonna teenustes või teate saatmisest Erakonna sisemise teadete süsteemi kaudu. Kui kasutaja muudetud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheseks Erakonna teenuste kasutamise lõpetamiseks. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka üldtingimuste ja kasutustingimuste muudatustega.  

Annetuse tegemise kord ja tingimused

 Annetuse tegemiseks valib kasutaja sobiliku summa kas loetelust või see ise numbriliselt sisestades ning aktsepteerib tehingu vajutas nupul “anneta”. Pärast seda valib kinnitab kasutaja enda panga maksekeskuse moodulist ning kinnitab makse vastavalt valikule kas ID_kaardi, mobiil-ID või panga rekvisiitidega. Makseid võetakse vastu ainult Eesti Vabariigi kodanike isiklikelt kontodelt. Tehingute valuuta on euro. Annetusest taganemine on võimalik sellest teavitamisel aadressil info@erakond.ee ühe ööpäeva ehk 24h jooksul. Pärast seda on Erakonnal õigus võtta vastu otsuseid juhtumi põhiselt. 

Keskkonnas kogutud annetusi kasutatakse Erakond Eestimaa Rohelised 2019 Riigikogu valimiste kampaania läbiviimiseks.You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »