Erakonna seisukoht biokütuste teemal

Eestimaa Rohelised volikogu koosolek 30.05.2018, Resolutsioon nr 2

Nimi: Erakonna seisukoht biokütuste teemal
Autor: Andrei Gudim

Erakond Eestimaa Rohelised jälgib suure tähelepanuga biokütuste (taastuvast biomassist toodetud kütused) valdkonnas toimuvaid arenguid. Eestimaa Rohelised on seisukohal, et osade kütuste puhul, eriti nende, mis puudutavad vedelaid saaduseid, on tegemist ökoeksitamisega.

Eestimaa Rohelised ei poolda vedel- ja gaasikütuste tootmist põllukultuuridest ning puidu kasutamist kütusena madala kasuteguriga suurtes elektrijaamades.

Eestimaa Rohelised pooldavad kütuse tootmist biolagunevatest jäätmetest, eelistades neist metaani ja muid käärimisel tekkivaid gaase, mida saab kasutada kütusena kõrgeima kasuteguriga koostootmiselektriajaamades. Väiksemaid koostootmisjaamu näeme hajaenergeetika ühe edendajana.

Eestimaa Rohelised peavad oluliseks fossiilkütuste kasutamise vähendamist transpordisektoris, inimeste tarbimis- ja harjumusmustrite muutmist ning kogu sektori ümberkorraldamist.

Esimese sammuna näevad Eestimaa Rohelised elektritranspordi kiire arendamise vajalikkust. Arendamine peab käima läbi mitmete maksumuudatuste elluviimise, unarusse jäetud ja valesti ülesehitatud laadimisvõrkude ümberehitamise ning targa vooluvõrgu loomise.

Seletuskiri

Vedelkütuste tootmine, mingil määral ka surugaasi oma, nõuab bioallikatest saadud süsiniku ja vesiniku transformeerimist ühest molekulist teise. See omakorda nõuab lisaenergia kulutamist, lisaressursi raiskamist ja seeläbi suuremat koormust keskkonnale. Lisaks pikale ja energimahukale protsessile kahjustab keskkonda ka monokultuuride kasvatamine suuremates mahtudes. Lisaks sellele, et monokultuur kahjustab elurikkust, on väga raske tõkestada selle edasist levikut (nt raps). Tihti kasutatakse ka geneetiliselt muundatud monokultuuri, mille kasvatamisel kasutatakse väga intensiivset põllumajandust nt mürgitamist jne. See kurnab mulda ning vähendab võimekust kasvatada antud maal muid kultuure. Eriti ohtlik on neis muldades leiduvate mürkide sisaldus. Kõige tõhusama meetmena kütuse säästmisel näeme ühiskonna tarbimismustrite muutmist.

Ka surugaasi tootmine transpordi jaoks biomassist, mis on sihtotstarbeliselt selleks kasvatatud, nõuab lisaenergia kulutamist. Tõhusaim viis selle kasutamiseks oleks selle põletamine suure kasuteguriga koostootmisjaamades. Biogaasi transportimiseks jaamani ja energia jagamiseks on infrastrukuur juba olemas. Lahenduseks on elektritranspordi edendamine.

Väga tervitatav tehnoloogia on komposteerimisest tekkiva biogaasi põletamine koostootmisjaamades, samuti bioallikate tootmisjääkide põletamine koostootmisjaamades, mis ei eelda energiamahukat ja keskkondasaastavat kütusetootmist.

Selleks, et ühtlustada kogu riigi energia tootmist ja tarbimist ning vähendada fossiilkütuste tarbimist transpordisektoris, näevad Rohelised viivitamatut elektritranspordi kasvu vajalikkust kogu transpordi sektoris, eriti sõiduautodes ja väikeses transpordisõidukites (kuni 3,5 t). Valed otsused laadimisvõrgu loomisel on praeguseks viinud selleni, et Euroopa Liidu juhtivad tootjad ei soovi meie turule mitmeid uusi mudeliarendusi pakkuda, ühtlasi puudub pea täielikult riigipoolne stimuleerimine elektriautode kasutuselevõtuks. Elektriautod aitavad õgvendada tarbimistippe ja kõige olulisemalt ühtlustada tootmist taastuvatest allikatest.

Vastu võetud Erakond Eestimaa Rohelised volikogu 30.05.2018 koosolekul.

Lisainfo: Andrei Gudim, andrei.gudim@erakond.ee, 56642734

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »