Taskukohane mahetoit on hea tervise alus!

Meie toidulaud mõjutab nii meid, kui ka tulevasi põlvi läbi meie tervise ja keskkonna. Oled see, mida sööd ja külvad. Seega on oluline, et mahetoodang oleks taskukohane ja kõigile kättesaadav. Paraku on põllumajandussektor hetkel üks suurimaid keskkonnaprobleemide allikaid, kuid see võiks olla hoopis paljude probleemide lahendus. Ära toeta saastavat, mürgist ja reostavat! 

Anna oma panus, et toidulaud oleks tervislik ja puhas, värviline ja mahe!

Biojäätmete eraldi kogumine peab muutuma võimalikuks igale tavatarbijale ja nende ära andmine peab olema tasuta. Biojäätmed peavad minema komposteerimiseks või biogaasi tootmiseks ja jõudma tagasi mulda.

Lõpetame toidu raiskamise! Parandame seadusandlust selliselt, et poodidel ja toitlustusasutustel oleks võimalik äravisatavat toitu ringlusesse saata. Kõlbliku toidu ära viskamine tuleb maksustada.

Õiglane üleminek maheriigiks! Tõstame mahepõllumajanduse toetusi ja rakendame saastemakse intensiivpõllumajandusele. Mahe toodang peab olema taskukohane ja kättesaadav igale tarbijale!

Mürgivaba Eesti!

Alandame mahetoodete käibemaksu, et tagada mürgivaba toidu taskukohasuse ning suurendame nõudlust riigihangetega (avalike asutuste toitlustus).

Toetame taastava põllumajanduse alast teavitamist ja teadustööd. Toetame mürgivabade põldude pidajaid selliselt, et neil oleks võimalik turul konkureerida.

Põhimõte ,,saastaja maksab!'' peab kehtima ka põllumajanduses! Saastajad maksavad kinni mahepõllunduse toetuse, teaduse ja hariduse!

Talust taldrikule!

Euroopa Liidu mahetootmise edendamise tegevuskavast tuleneb kõikidele liikmesriikidele kohustus välja töötada oma mahepõllumajanduse edendamise tegevuskavad. Mahemajanduse tervikprogrammi rakendamine aastatel 2018–2021 näitas, et sama laia fookusega jätkata ei ole otstarbekas. Analüüsides senise programmi rakendamist ja Euroopa suundasid, on mahemajanduse programmiga jätkamiseks kavandatud muuta programmi struktuuri ning tuua põhifookusesse kodumaise mahetootmise ja -tarbimise edendamine.

Ka sina saad anda enda panuse!

Mürgivaba põllumajandus on julgeoleku küsimus! 

Mürgipõhine põllumajandus on keemiarelv meie oma inimeste vastu. Maksame selle kinni oma tervise arvelt ja ravikuludega.

Suurim osa taimekaitsevahendeid, pestitsiide ja väetisi tuleb Venemaalt. Seega tähendab mürgivaba ka sõltumatut Eestit!

Lasteasutused, haridusasutused ja sõjavägi mahetoidule! Riikliku nõudluse tekitamine koos toetustega on kasulik kõigile.

 

Tutvu ka teiste meie teemadega:

Loomakaitse

Sotsiaalkaitse

Mets

Energeetika

Translate »