Rohelised mõtted

22
Jan
2019

Reet Härmat: Puhta südametunnistusega Eestis tunnevad inimesed end osana riigist

Tänud Delfile huvi tundmise eest, miks mina ja Anu Saagim Roheliste nimekirjas kandideerime!

Puhta südametunnistusega Eestis tunnevad inimesed end osana riigist – nii on kirjas Roheliste programmis. Kodanikuühiskond on tugev ja aktiivne, seistes enda huvide ja õiguste eest. Ma olen Eesti riigi kodanik ja hoolin kohast, kus ma elan ning püüan igati olla kindel, et seda maad ja kaaskodanikke koheldaks õiglaselt. Olen küpses keskeas gümnaasiumiharidusega naine. Olen ka kaastundlik ja empaatiavõimeline. Proovin märgata muutusi meie ümber. Olen tegelikult juba kandideerinud Roheliste nimekirjas kohalikel valimistel 2017 oktoobris. Nädal enne valimisi, panin oma valimisnumbriga pildi Facebooki üles ja kutsusin sõpru hääletama, kandideerisin Lasnamäel ja sain 46 häält, „komme“ jagamata.

Rohelised kogusid Tallinnas 4622 häält, seda olematu eelarvega. Nagu ka tol korral, nii ka sel aastal ei olnud plaanis kandideerida, aga jällegi Roheliste vapper esinaine  Zuzu Izmailova suutis mind veenda ja Roheliste programmi lugedes nõustusin iga punktiga. Otsus sai tehtud ja rääkisin Roheliste programmist ka oma heale sõbrannale Anu Saagimile. Kes kohtudes Zuzuga samuti nakatus “rohelisest pisikust”. On väga levinud ütlus, et poliitikasse lähevad ainult lollid. Ma küsiks siis vastu, kas on normaalne, et laseme oma riiki juhtida lollidel ja hääletame valimistel järjekindlalt lollide poolt?

Kas on normaalne, et laseme oma riiki juhtida lollidel ja hääletame valimistel järjekindlalt lollide poolt?

Muidugi on väga võimekaid ja oma tööd südamest tegevaid poliitikuid, aga kahjuks näen ka palju vastupidist suhtumist. Liiga palju vassimist ja “rahakallistajaid” kohtab seal. Siis tuleb ju midagi muuta, meil Anuga juba ei tule puudu julgusest olla esil ja seista Roheliste ideede eest. Kui muutusteks on vaja “rändtsirkust”, siis tuleb seda teha, et läbi selle etenduse Eestimaa Rohelised nähtavamaks muuta. Kui loodus võidab, võidame meie kõik. Kui Riigikogu koht jääb saamata, ei tasu muretseda meie pärast, ajame “rohelist rida” edasi. Meil on Anuga käsil #iluhoolikute projekt – ilublogi, kus keskendume just keskkonnasõbralikule kosmeetikale ja teenustele. Plaanis on käivitada videoblogi, kus testime erinevad kosmeetikabrände ja miks mitte ka toiduaineid, et teada saada, kui tervislik on ilumaailm meie ümber. Vägivallavaba, vegan, mahe, taaskasutus  – need on märksõnad millele fookuse seame.

Rohelisem eluviis kujuneb sammhaaval ja hea tunne on olla igal uuel hommikul parem kodanik ning teadvustada probleeme, mis tänapäeva maailmas esinevad. Hea on näha looduskosmeetika ja ökokosmeetika populaarsuse kasvu. Pakkumise tekitab nõudlus ja mida rohkem klient nõuab ohutut ja tervislikku kosmeetikat, seda rohkem kosmeetikatööstus rohelisemaks muutub. Õnneks on tänapäeval võimalik teha valikuid. Järjest rohkem on veebis ja kõigile kättesaadav adekvaatne ning usaldusväärne infot selle kohta, mida sisaldab meie kosmeetika ja mis on nende keeruliste koostisainete nimetuste taga. #iluhoolikute toovad selle info inimeseni. Näiteks teatas hiljuti luksusbränd Chanel, et loobub karusnaha kasutamisest oma toodangus, nii pole ka ime, et Bravuuritar jätab ehtsad kasukad kapinurka. Liitume Taimse Teisipäeva programmiga, et süüa tervislikumalt ja keskkonda säästvamalt. Eelistame kodumaist mahetoitu ja ökotoodangut kodukeemias, kosmeetikast rääkimata. Hoolivad Iluhoolikud. Olen osalenud Eesti Metsa Abiks organisatsiooni korraldatud üritustel ja Tartu tselluloositehase vastasel üritusel, teen seda ka edaspidi, kui on vajadus ning Eesti loodust ähvardab oht.

Kui loodus võidab, võidame meie kõik.

Mulle läheb korda ka mujal maailmas toimuv, kaks aastat tagasi oli au koos The Body Shopi, Cruelty Free Internationali alternatiivsete testide ekspertide ja ajakirjanikega osaleda üritusel “Forever Against Animal Testing”, mis toimus 6. märtsil Brüsselis. Üritusega tähistati viie aasta möödumist esimese kosmeetikas loomkatsetevastase keelu jõustumisest. Ümarlaual võtsid teiste seas sõna The Body Shopi kommunikatsiooni direktor Kate Levine ja uute testimistehnoloogiate leiutaja dr Carol Treasure. Üritusest ja sellele järgnevast aktsioonist võttis osa ka modell, laulja ja loomade heaolu eest seisja Pixie Geldof. Vägev tunne oli #foreveragainstanimaltesting plakatitega pikeerida Europarlamendi esisel platsil. Eesmärgiks on seatud, et loomkatsetele kehtestataks ülemaailmne keeld.  Petitsiooni on allkirjastanud vajalikud kaheksa miljonit inimest, see esitatakse ÜRO-le palvega kehtestada rahvusvaheline leping, mis keelustaks loomkatsed kosmeetikatööstuses kogu maailmas.

Tooksin siin välja mõned lõiked Roheliste programmist, terve programmiga saab tutvuda Eestimaa Rohelised kampaanialehel.

 • Toetame Eesti ettevõtlust – pakume väikeettevõtetele ja tulundusühistutele teadlaste ning leiutajate abi, laenugarantiid, kompaktseid ja teisaldatavaid väiketootmise tehnoloogiaid: väikekööke, meiereisid, pagaritööstusi, nahatöötluse ja muid töökodasid.
 • Uuringute kohaselt saavutatakse mahetootmises tänase intensiivtootmisega võrreldavad saagid. Nõudlus ökoloogiliselt puhta toodangu järele tõuseb pidevalt nii meil kui maailmas tervikuna, kuid paiku, kus see viljelusvorm võimalik on, napib. Eestis on selleks veel olemas väga head looduslikud eeldused!
 • Aitame kaasa väiksema jalajäljega taimse toidu osakaalu tõusule meie toidulaual.
 • Eesti süsinikujalajälg inimese kohta on üks maailma suurimaid. Viime aastaks 2050 Eesti süsinikuheite nulli, investeerides taastuvenergiasse ja energiasäästu.
 • Keelustame keskkonna- ja tervisekaitse eesmärgil Inglismaa ja Rootsi eeskujul kosmeetika- ja hügieenitooted, mis sisaldavad mikroplasti: kehakoorijad, hambapastad jne.
 • Kultuuri rahastamiseks eraldatakse kindel osa riigi eelarvest ja vabastatakse kultuur hasartmängu-, tubaka- ja alkoholisõltuvusest.
 • Toetame õpetajate enesetäiendamist ja loome võimalused õppepuhkuseks. Õpetaja amet peab olema prestiižne ja ihaldusväärne.
 • Seame eesmärgiks, et aastaks 2023 on kõigil eestimaalastel võimalus olla  ravikindlustatud sõltumata nende tööhõivest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast.
 • Töötame riiklikul tasandil välja vaimse tervise poliitika ning kaasajastame seda järjepidevalt, sõnastame pikaajalised eesmärgid, vastutuse ja tegevused vaimse tervise edendamiseks. Pakume õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja treeneritele vaimse tervise esmaabi koolitusi. Lasteaedade ja koolide jaoks töötame välja sotsiaalsete-emotionaalsete oskuste treeningumetoodikad.
 • Viime tervisliku ja kodumaise mahetoidu nii lasteaedade kui ka koolide menüüdesse. Tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste, tööharjumuste ning koostöövaimu kujundamine peab algama juba lasteaias.
 • Kaitseme lapsi manipuleerivate ja seadust tundvate lasteahistajate eest. Täiskasvanu seksuaalvahekord alla 16-aastase lapsega juhul, kui nende vanusevahe on enam kui viis aastat, peab olema keelatud.
 • Võtame vastu senisest toimivamad seadused perevägivallaga võitlemise tõhustamiseks. Kuriteo avalduse tagasivõtmine ohvri poolt ei tohi takistada kodus toime pandud kuritegude edasist uurimist.
 • Eestimaa Roheliste prioriteet seoses sotsiaalse kaitsega on tänase sotsiaalkaitsesüsteemi põhimõtteline reform. Eesti praegune sotsiaalkaitsesüsteem ei suuda pakkuda adekvaatset sotsiaalmajanduslikku kaitset üha suurenevale hulgale inimestele.
 • Taotleme Euroopa Sotsiaalharta täielikku ratifitseerimist, nagu seda on teinud Prantsusmaa ja Portugal.

Soovitan siiralt Roheliste programmiga tutvuda.

Siin lõpetaks oma pika vastuse küsimustega, mis mind  ei lase rahulikult magada ja usun paljud kaasmaalased tunnevad sama!

Miks on mul tunne, et valitsus on tasalülitatud ärimeeste poolt ning tundub, et poliitikuid, suurärimehed, ametnikud moodustavad toiduahela?

Mis võlusõnaga võidetakse riigihankeid, sest kindlasti ei võida alati parim pakkumine?

Miks RMK hooldusraie näeb välja nagu lageraie?

Miks on vaja just kaitsealadel Kaitseväe keskpolügoonide rajamiseks raiuda tuhandeid hektareid ja kuivendada maid?

Miks on Eesti muutumas  üha enam toorainemaaks, mis ekspordib oma loodusvarasid arenenud riikidesse?

Miks planeeritakse miljarditehast ja Rail Balticu projekte aastakümmneid vana tehnoloogiat kaasates ja kuidas uskuda uuringuid mille eest tasub tehase omanik?

Miks ressursimahuka ja saastava “kasum Eestist välja, saaste Eestisse”-tüüpi suurmajandust (miljarditehas) ei saa asendada keskkonnasäästliku uue “sinise” majandusega?

Miks meil on nii kehv järelvalve, et avastatakse keskkonda saastav leke alles aastaid peale juhtunut ja seda ka juhuslikult (Estonian Cell)?

Kellele on kasulik Keskonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ühendamine. Väljastame load, ise majandame ja ise kontrollime, miks ei liideta Politse ja Piirivalveametiga?

Miks ma nutan iga kord, kui Kodutunde saadet vaatan ja mõtlen kuidas on võimalik, et lapsed kasvavad sellistes tingimustes.

Miks tundub, et kõik särasilmsed ja empaatiavõimelisemad õpetajad töötavad erakoolides?

Miks lasteaias peab laps vaatama tühja kõhuga pealt, kuidas teised söövad, sest tema vanematel pole võimalik  tasuda toiduraha?

Miks isad ja emad kasvatavad poegi, kes suureks saades peksavad naisi?

Miks Tallinna Laste Turvakeskusesse sattuvate sõltuvuses laste vanus muutub järjest nooremaks?

Kuidas hoolivate lähedasteta pensionärid üldse ellu jäävad?

Miks väikelinna rõivapoe omanik otsides müüjannat poodi, peab üheks kandideerimise tingimuseks seadma esihammaste olemasolu?

Miks inimesed söövad kilode viisi antidepressante ja järjest rohkem on enesetappe?

Miks peab Katrin Lust ajama telesaates taga pedofiile, kes aastaid vabalt tegutsevad ja seaduselünkadest tingitult karistamatutena end tunnevad?

Miks Pealtnägija peab paljastama poliitikute ja ärimeeste JOKK skeeme?

Reet Härmat, Erakond Eestimaa Rohelised kandidaat nr 367, Kesklinn, Pirita, Lasnamäe

1 Response

 1. Ilusti kirjutatud super on etepanek ja inimesed soovivad et nende metsa eest hooltatakse ja võsa maha võetakse .vana inimestel pole raha vaeselt elavad.soov aitada tasuta hooldust tòöd tori sirgel
  Ma seisan vana inimeste eest et aidata kulturi hooldust tasuta teha kui metsa on vähe on kerge võsa võtta.loodan vastu tullakse.veiko

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »
%d bloggers like this: