Rohelised mõtted

18
Dec
2018

Roheliste vastulause Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ühendamise eelnõu kohta

EESTIMAA ROHELISED
18.12.2018
PRESSITEADE

 Täna, 18.12.2018 on teisel lugemisel seaduseelnõu 710, mille eesmärk on viia Keskkonnainspektsioon Keskkonnaameti alla. Erakond Eestimaa Rohelised ei ole nõus Keskkonnaministeeriumi poolt Riigikokku kiirustades saadetud ja äärmiselt puudulikult läbitöötatud seaduseelnõuga ühendada Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI) ja Keskonnaamet (edaspidi KeA). 
 Erakonna volikogu aseesimees ja kogukonnajuht Kai Künnis-Beres: “KKI ülesandeks on seni olnud looduskeskkonna ja – varade kasutamise üle järelvalve tagamine, menetledes selleks nii keskkonnaalaseid väärtegusid. 2011. aastast alates aga ka kuritegusid. Oleme veendunud, et uus liitasutus pigem halvendab kui parandab nimetatud oluliste ülesannete täitmist.” 

 Rohelised on veendunud, et ükskõik mis vormis antud kontrollorgani sõltumatuse vähendamine on väär. KKI on töötanud aastaid ressursinappuses, mida on olnud näha väljastpoolt kui pidada silmas suutmatust ebaseaduslikke raieid peatada ja mille üle on kurtnud ka inspektsiooni töötajad ise. Selle tulemusena on kannatanud ennekõike elusloodus ja meie elukeskkond.

 See, et mitmes valdkonnas on järelevalvefunktsiooni täitmine olnud seni selgelt paika panemata ning KeA ja KKI vahel killustatud, ning et seni on ühe funktsiooni täitmisse olnud erinevatel õiguslikel alusel olnud kaasatud samaaegselt nii KeA kui ka KKI on kummalisel moel aksepteeritud korralagedus, mitte aga KeA ja KKI liitmise põhjendus ja õigustus. FSC töörühma liige Olev-Andres Tinn: “Eriti üllatav on nn riigiametite dubleerimise vähendamise eesmärgil teostatav KKI kui sellise kaotamise soov ajal, kus inimtegevuse surve keskkonnale, loodusressurssidele ja loodusväärtustele (sh põlismetsad, pühapaigad jne) on järsult kasvanud ning kui suurema majandusliku, tihti kildkondliku või isikliku, kasu nimel ollakse üha sagedamini valmis seadustest ja regulatsioonidest mööda hiilima või seadusloome puudujääke isikliku kasu saamise eesmärgil ekspluateerima. Meenub looduskaitsereform aastast 2008.” 

 Seaduseelnõus mainitakse, et ametiasutuste arvu vähendamise ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse paranemise soovitus keskkonnavaldkonna ühendameti loomiseks pärineb juba 2016.a. läbiviidud riigiülesannete analüüsist. Nimetatud analüüsis on peetud otstarbekohaseks põhjaliku keskkonna valdkonna funktsionaalse analüüsi läbiviimist ning alles sellest lähtuvat Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaagentuuri ühendamise kaalumist. Erakonna juhatuse liige Joonas Laks: “Funktsioonidest lähtuvalt olnuks pigem mõistlik ühendada KeA ja Keskkonnaaegentuur, mis võiks tõesti tõhustada riigi strateegiliste ülesannete täideviimist keskkonnavaldkonnas ning erinevalt KeA ja KKI liitumisest vastaks ka ühiskonna ootustele. Isiklikult võiksin alla kirjutada Keskkonnainspektsiooni liitmisele Politseiga, et tõhustada kontrolli meie ühise elukeskkonna säilimise seisukohalt.”

 Roheliste seisukoht on, et ainus reaalne eesmärk, mis sellise liitmise tulemusel saavutatakse on Keskkonnaministeeriumi halduskoormuse mõningane vähendamine (küsimus ongi millise hinnaga  ja millise ajaperspektiivi lõikes) ja ministeeriumi jaoks asjaajamiste oluline lihtsustumine, mitte aga efektiivsem keskkonnakaitse nagu kirja pandud kõnealloleva seaduseelnõu seletuskirjas.   
Kutsume Riigikogu üles kõnealloleva eelnõu poolt mitte hääletama.

Lisainfo:
Kai Künnis-Beres, 
Volikogu aseesinaine  
Erakond Eestimaa Rohelised
kkunnis@gmail.com

Joonas Laks
Juhatuse liige
Erakond Eestimaa Rohelised  
joonas.laks@gmail.com

Koostaja:
Eestimaa Rohelised pressiesindus
press@rohelised-ee.vserver.zonevs.eu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »