Rohelised mõtted

16
May
2019

E-hääletusel tunni ajaga juba üle kolme tuhande hääle!

Täna, 16. mail kell 9:00 algas Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamine, valimisteenistus avas selleks üle Eesti 25 valimisjaoskonda ning samuti algas neljapäeval elektrooniline hääletamine. Tunni ajaga on oma e-hääle andnud juba üle kolme tuhande inimese.

Ära jäta hääletamist viimasele hetkele ja vali kohe kandidaat 110, 111 või 112! Evelin Ilves, Peep Mardiste ja Züleyxa Izmailova lubavad ühiselt koos Euroopa Roheliste fraktsiooniga Euroopa Parlamendis:

 1. Peatame kliimamuutused, lõpetame aastaks 2030 saastava söe põletamise ja veidi hiljem ka teiste fossiilkütuste kasutamise. Meie eesmärgiks on süsinikuneutraalne ja fossiilkütuste heitmetest vaba Euroopa, mis kasutab taastuvaid energiaallikaid. Hoiame liigirikkust, säästame metsi üleraiest ja nõuame sama oma kaubanduspartneritelt.
 2. Majandus peab saama roheliseks! Korraldame majanduse ümber, seades prioriteetideks mahe-, rohe-, digi- ja ringmajanduse arengu. Peame majanduses looma rohkem väärtust vähema ressursikuluga. Sotsiaalkindlustuse süsteem peab võimaldama töötamist erinevates riikides.
 3. Investeerime haridusse, teadusesse ja innovatsiooni! Need valdkonnad peavad saama EL eelarves prioriteediks. Muuhulgas tuleb suurendada rahastust noorte õpirändele, et pakkuda mitmekesisemat haridust ja rohujuure tasandil Euroopat rohkem lõimida.
 4. Toetame maksusüsteemi reformimist ja maksuametite infovahetust, et vältida maksude optimeerimist ja nendest kõrvalehoidumist mh maksuparadiiside abil. Suurkorporatsioonid ja internetiplatvormid peavad alluma samadele nõuetele, nagu väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.
 5. Ränne väheneb teisi toetades! Liikmesriigid peavad suurendama oma arengu- ja humanitaarabi panust ning aitama diplomaatia ja sanktsioonidega lahendada relvakonflikte, mis omakorda vähendab rändesurvet. Vaid ühel häälel kõnelev ja tugev Euroopa Liit saab olla globaalprobleemide lahendamisel arvestatav jõud.
 6. Korraldame ümber põllumajandustoetuste süsteemi! Suuname toetused väiketootjatele ning keskkonnasõbralikku ja ilma loomade julma kohtlemiseta tootmisesse. Toetame uute töökohtade ja kodude loomist ning elu säilimist maapiirkondades.
 7. Seisame tervisliku toidu eest! Suuname rohkem ressursse puhta kohaliku toidu kasvatajatele ning tootjatele, et värske ja tervislik söök oleks kõigile kättesaadav ja inimeste esmane valik.
 8. Seisame meie tervise ja elukvaliteedi tõstmise eest! Pöörame suuremat tähelepanu haiguste ennetamisele, tervist toetava elukeskkonna loomisele ja hoidmisele ning kliimamuutustega seotud terviseriskide vähendamisele.
 9. Seisame vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamise eest! Seame eesmärgiks õiglasema ja ühtlasema miinimumsissetuleku kehtestamise kõikides liikmesriikides.
 10. Seisame soolise võrdõiguslikkuse eest! Selleks jätkame töö- ja eraelu tasakaalustamist, seame sisse pensioni- ja palgalõhe vähendavad meetmed ja võitleme naistevastase vägivalla vastu.
 11. Toetame noori iseseisva elu alustamisel! Tagame võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele ja taskukohastele elamispindadele.
 12. Toetame teaduspõhist ja tõhusat uimastipoliitikat! Meetmete eesmärk peab olema uimastikahjude vähendamine, sõltlaste ning nende lähedaste sotsiaalsete probleemide ja vaimse tervisega tegelemine.
 13. Muudame Euroopa Liidu otsustusprotsessid läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks ning vähendame bürokraatiat! Toetame Euroopa Parlamendile seaduste algatamise õiguse andmist. See võimaldab meil, Euroopa Liidu kodanikel, seadusloomet otsesemalt mõjutada.
 14. Seisame Eesti ja kõikide Euroopa kultuuride ja keelte säilimise ning arengu eest! Käsitleme kohalikus ja Euroopa kultuuris osalemist inimõigusena.

Anna oma hääl Erakond Eestimaa Rohelised kandidaadile ja jaga seda üleskutset edasi, et keskkonnateadlik ja hooliv poliitika pääseks taas võidule!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »