Rohelised mõtted

23
Mar
2022

Allkirjastame petitsiooni kodumetsade kaitseks

Kutsume allkirjastama!
Avalik pöördumine Riigikogu ja valitsuse poole kodumetsade kaitseks

Eesti metsad on läbi aegade olnud eestlastele turvalisuse tagajaks. Keerulistest aegadest aitavad meid üle metsad, mis pakuvad kaitset ja mille elurikkus on hoitud. Tänane hetkelistest majandushuvidest lähtuv intensiivne metsamajandamise praktika ei taga jätkusuutlikku elukeskkonda ja välistab Eesti metsade erinevaid funktsioone säilitava rolli. Uuendusraied, sh lageraied tuleb peatada kõigis linnade, asulate, külade ja elamute lähedastes riigimetsades, sh kõigil KAH-aladel, looduskaitse- ja hoiualadel.
Me peame vajalikuks kiiremas korras:
🌳 lõpetada Eesti metsade lagedaks raiumine uuendamise ettekäändel;
🌳 peatada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) jätkusuutmatu ja ebaefektiivne metsade majandamine, näiteks puidu müük alla turuhinna ja suur raiesurve ning raietest tingitud teedeehitused;
🌳 kehtestada piirangud, mille järgi kohalikele kogukondadele olulistes riigimetsades (KAH-alad) ning looduskaitse- ja hoiualadel tuleb majandada peamiselt püsimetsana või hooldusega;
🌳 võimaldada lindudele ja loomadele pesitsusrahu kõigis metsades;
🌳 tagada metsade elukeskkonna kaitsefunktsioon ja kriiside stabiliseerimise võime ka äärmuslike olude tekkimisel, näiteks sõja puhkemisel;
🌳 kaitsta metsi nii, et seal säiliksid võimalused koriluseks, puhkamiseks, matkamiseks ja varjumiseks ning puidu tagavara, mis võimaldaks keeruliste aegade üleelamist.
/…/
Kogukondadel ja elanikel on õigustatud ootus, et riigimetsade majandamises oleksid tagatud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse täitmine täies mahus ning et riigimetsade majandamise kavad oleksid koos kohalikega planeeritud, läbipaistvalt ja selgelt vahendatud.
RMK on alustanud täiendavate KAH-alade metsatööde kavade tutvustamisega ning valdade raieplaanide esitamisega aastateks 2022–2031. Kahjuks on neisse juba sisse planeeritud suures ulatuses lageraieid. Kutsume valitsust üles täitma ülaltoodud nõudmised, peatama KAH-aladel raied ja nende raietööde planeerimine, tagamaks kodumetsade kaitse üle Eesti.
Raskematel aegadel tuleb eriti hoida metsi meie elanike ja loodusväärtuste kaitseks!
Kui on hoitud kodumets, on turvalisem ka Eesti.

Rahvaalgatuse algatajad:
Päästame Eesti Metsad, Keskkonnateabe Ühendus, Studio Viridis Loodusharidus, Eesti Looduskaitse Selts

Saad allkirja anda siin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »