Rohelised mõtted

25
Sep
2020

Rohelised taunivad Keskkonnaministri vastutustundetut tegevust

Erakond Eestimaa Rohelised
Pressiteade
25.09.2020

Erakond Eestimaa Rohelised taunib Keskkonnaministri Rene Koka ettepanekut pikendada kehtivat metsanduse arengukava kuni uue arengukava valmimiseni*. Selline ettepanek on vastutustundetu ja tähendab sisuliselt soovi pikendada tööstuse huvides iga-aastast 15 miljoni tihumeetri puidu väljavedu ning jätta vastu võtmata uus metsanduse arengukava, kus oleks võrdsemalt väärtustatud ka metsa teisi aspekte. Tänane valitsus ja praegune keskkonnaminister näevad metsa peamiselt puidutöösturite tootmisressursina, aga roheliste meelest peaks kaasaegne metsandus taastootma nii ökoloogilist, kultuurilist, majanduslikku kui ka sotsiaalset väärtust. Oleme olukorras, kus puu on surnuna rohkem väärt kui elusana ja see peab muutuma.

Erakond Eestimaa Rohelised soovib Eesti metsanduse eesmärkide kaasajastamist, mis tähendaks püsimetsanduse praktikate laialdasemat kasutusele võttu, rohevööndite ja KAH alade suurendamist ja suunamist süsinikusidumisse, mis lisaks muude hüvede kohesele tekkimisele hakkaks peale uute LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry – maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus)  kvootide jõustumist ka majanduslikult ära tasuma.

“Uue, säästlikuma metsandusarengukava vastuvõtmisega venitamine on täiesti vastutustundetu. Olukord, kus Eesti aastane raiemaht võib ulatuda kuni 15 miljoni tihumeetrini pole Eesti inimeste ega ka meie riigi huvides.  Venitamine teenib vaid puidutöösturite huvisid. See on ju sama suur pindala lageraiet nagu pool Hiiumaad!**” kommenteerib Roheliste juht Züleyxa Izmailova. “Selline raiemaht pole jätkusuutlik. ”

“Eesti maastiku omapäraks on olnud vaated “küpsele” metsale, laante olemasolu. Me oleme oma noort põlvkonda ilma jätmas looduslikust ilust, meie metsad on muutumas tööstusmaastikeks. Tänase päeva seisuga oleme üle raiunud s.t. ette raiunud miljoneid tihumeetreid puitu, eelkõige kvaliteetset okasmetsa. Mets on ökosüsteem. Mets ei ole puupõld. Puiduvarumine peab toimuma nii, et see tekitaks võimalikult vähe keskkonnahäiringuid,” selgitab EER juhatuse liige Olev Tinn. “Eesti metsa on võimalik päästa radikaalsete otsustega, sest praktikas pole rahaahnust enam teisiti võimalik piirata.” 

Erakond Eestimaa Rohelised laidab maha ka Valitsuse poolt heaks kiidetud elektrituruseaduse muudatuse eelnõu, millega Eesti Energia hakkab saama Narva elektrijaamades puidu põletamise eest aastas ligi 5 miljonit eurot taastuvenergia toetusi.

“Tegu on lühidalt öeldes erakordselt vastutustundetu rumaluse ja küünilise rohepesuga,” võtab teema kokku Roheliste juht Kaspar Kurve. “On aeg seada uued sihid, mitte pidevalt remontida vanu ning jätkusuutmatuid  ideid. Kõige kurvem on see, et võimalused tõeliseks rohepöördeks on täna juba olemas, aga need ei seisne kohe kindlasti meie metsade Eesti Energia ahju ajamises. Me longime teiste arenenud riikidel sabas, see pole koht, kuhu Eesti peaks kuuluma.“

Postimehe küsitluse põhjal*** on üle poole Riigikogu liikmetest metsanduse arengukava pikendamise vastu, kusjuures valitsuskoalitsiooni osapooltest vaid EKRE seisab oma keskkonnaministri taga. “Niisuguses olukorras oleks loogiline samm vahetada välja keskkonnaminister ja arengukava juhtkogu. Kui juhtkogus on otsustav sõna teadlastel ja kodanikuühendustel, siis tuleb ta oma ülesandega kiiresti toime,” leiab EER juhatuse liige Marko Kaasik.

—————

* Riigikogu keskkonnakomisjonis 14. septembril 2020 arutlusel olnud ,,Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2020. a 2. poolaasta õigusloome plaanidest” sisaldas keskkonnaminister Rene Koka avaldust, et seoses uue metsanduse arengukava 2021–2030 väljatöötamise läbikukkumisega plaanitakse esitada riigikogule eelnõu kehtiva metsanduse arengukava jätkamiseks, kuni MAK 2021 – 2030 valmimiseni. 

https://www.envir.ee/et/uudised/keskkonnaministeerium-teeb-ettepaneku-kaaluda-metsanduse-praeguse-arengukava-pikendamist?fbclid=IwAR3EEM179MSV5AJfHK__PApXHeYInZ9NOqDO18ikZKCC_jqkzMETct696l8

** https://maaleht.delfi.ee/arvamus/igal-aastal-tehakse-poole-hiiumaa-jagu-lageraiet?id=82132167&fbclid=IwAR2N8egZrmRbII0_czOcFfwkNx8mjeFkNCOgx4U2ZNxxaEAIIFq9QDFvSFI

***https://leht.postimees.ee/7070687/enamik-riigikogust-on-vanamoodi-edasi-raiumise-vastu?_ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »