Rohelised mõtted

Kliimahädaolukord - kliimategevused
29
Nov
2019

Euroopa Parlament kuulutas välja kliima hädaolukorra

  • Euroopa Komisjon peab tagama, et kõik ettepanekud võtaksid arvesse 1,5 °C eesmärki
  • EL peaks vähendama heitkoguseid 2030. aastaks 55 %, et muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks
  • vähendada tuleb laevandusest ja lennundusest tulenevaid ülemaailmseid heitkoguseid

EL peaks võtma ÜRO kliimakonverentsil kohustuse viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nullini, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Enne ÜRO COP25 kliimakonverentsi , mis toimub Madridis 2.-13. detsembril, kiitis parlament neljapäeval heaks resolutsiooni, millega kuulutatakse välja kliima- ja keskkonna hädaolukord Euroopas ja kogu maailmas. Parlamendiliikmed nõuavad, et kõik seadusandlikud ja eelarve ettepanekud oleks kooskõlas eesmärgiga piirata globaalne temperatuuri tõus allpool 1,5 °C.

Teises samal päeval vastu võetud resolutsioonis nõuab parlament, et EL esitaks ÜRO kliimamuutuste konventsioonile oma strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks hiljemalt 2050. aastaks ja seda võimalikult kiiresti. . Samuti kutsuvad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni uut presidenti Ursula von der Leyenit üles lisama Euroopa rohelisse kokkuleppesse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 55 % võrra aastaks 2030.

Kiirendada üleilmset heitkoguste vähendamist lennunduses ja laevanduses

Parlamendiliikmed ütlevad, et praegused lennunduse ja laevanduse ambitsioonid ei ole piisavad heitkoguste vajalikuks vähendamiseks. Kõik riigid peaksid lisama nende hinnangul rahvusvahelisest laevandusest ja lennundusest tulenevad heitkogused oma riiklikesse kavadesse. Parlamendiliikmed soovivad, et komisjon esitaks ettepaneku merendussektori lisamiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi.

Rohkem rahalist toetust kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Parlamendiliikmete sõnul peaksid ELi liikmesriigid vähemalt kahekordistama oma panust rahvusvahelisse Rohelisse Kliimafondi. ELi liikmesriigid on suurimad avaliku sektori kliimameetmete rahastajad ja ELi eelarve peaks täielikult täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. Samuti märgivad nad, et arenenud riikide lubadused ei täida ühist eesmärki, milleks on alates 2020. aastast 100 miljardit USA dollarit aastas.

Lõpuks kutsuvad parlamendiliikmed kõiki ELi liikmesriike tungivalt üles kaotama 2020. aastaks järk-järgult kõik otsesed ja kaudsed fossiilkütuste toetused.

Parlament COP 25-l

COP25 toimub 2.–13. detsembril 2019 Madridis. Ametlikul avamisel osaleb Euroopa Parlamendi president David Maria Sassoli (S&D, IT). Euroopa Parlamendi delegatsioon, mida juhib Bas Eickhout (Verts/ALE, NL), osaleb COP25 konverentil 9.–14. detsembrini.

Oroginaaltekst ja viited siin: https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191121IPR67110/euroopa-parlament-kuulutas-valja-kliima-hadaolukorra

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »