Rohelised mõtted

09
Nov
2018

Avalik kiri Saksamaa kantslerile Nord Streami 2 kohta

Esmaspäeval, 5 novembril läkitas Euroopa Parlamendi saadikud ja ka Euroopa Roheliste erakondade esindajad väljaspool parlamenti terava kirja Saksamaa kantslerile Angela Merkelile, kus nõudsid Nord Stream 2 arendamise kohest lõpetamist kuna kujutab endast julgeolukuriski nii Saksamaale endale kui ka kogu Euroopa Liidule ning tema partneritele.

Erakond Eestimaa Rohelised poolt allkirjastas antud kirja meie aseesimees Marko Kaasik.

Loe kirja eesti keelset tõlget allpool:

Brüssel, 5. november 2018

Lugupeetud proua kantsler,

 Me kirjutame teile ja teie valitsusele Nord Stream 2 torujuhtme kohta – projekti, mida arendatakse edasi täies mahus, hoolimata kõikidest muredest, mida väljendasid paljud Saksamaa Euroopa naabrid ja Euroopa institutsioonid.

 Ükskõik millised on põhjused Venemaa jõupingutusteks ehitada Nord Stream 2, on üks asi selge: Venemaa ei ehita seda torujuhet üksi. Mitmed Euroopa ettevõtted teevad projektis koostööd Gazpromiga. Veelgi olulisem on see, et Nord Stream 2 ei ehitata ilma Teie valitsuse järjekindla ja aastate pikkuse toetuseta, proua kantsler. On enam kui selge, et Nord Stream 2 oleks ammu lõpetatud, kui Saksamaa valitsusel polnuks otsust ignoreerida kogu vastuseisu sellele majandustegevusele, millel on kaugeleulatuvad poliitilised tagajärjed. See võib olla kasulik mõnele, kuid sellel on suuremad negatiivsed majanduslikud tagajärjed ja väga hävitavad ning korrumpeeruvad poliitilised tagajärjed.

 Aeg on nimetada labidat labidaks, nagu öeldakse. Saksamaa seisukoht Nord Stream 2 vastu on Euroopa energiaühenduse eesmärkidega vastuolus. See antagoniseerib paljusid Saksamaa partnereid, sest jätab nende huvid lahendamata ja annab Venemaale täiendava strateegilise mõjuvõimu ELi üle, kuna see suurendab ELi energiasõltuvust Venemaast.
Lugupeetud volinik, teie valitsus, proua kantsler, lubab suurel määral lõhestada ELi liikmesriike, kuigi praegu vajab EL ühtekuuluvust rohkem kui kunagi varem. Euroopa ei saa seda endale lubada. Samuti ei saa Saksamaa.

 Saksamaa, toetudes kuni 80% ulatuses oma gaasitarnete hulgast ainult Gazpromile, vähendaks automaatselt oma energiasõltumatust. Samuti oleks negatiivne mõju ELi energiajulgeolekule, millel on märkimisväärne mõju energiapoliitikast kaugemale. Saksamaa ignoreerib julgeolekuprobleeme, mille osas Balti riigid, NATO ja Ameerika Ühendriigid on korduvalt hoiatanud. Saksamaa enda turvalisus on ilmselgelt tihedalt seotud naabrite ja partnerite omadega. Saksamaa, jätkates Nord Stream 2-ga, tegutseks ka lõhestajana. Saksamaa oleks vastuolus Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu enamuse tahte vastu.

Proua volinik, palume Teil, et teie valitsus vaataks üle ja muudaks oma poliitikat Nord Stream 2 osas. Peatage gaasidirektiivi töö blokeerimine. Toetage Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi kehtestatud kurssi. Andke Venemaa presidendile teada, et Saksamaa jääb toetama oma ELi partnereid ja Ukrainat. Valige Euroopa tee, mitte “Saksamaa esimene” viis. Alles hiljuti näitas Briti karm kogemus Vene sekkumisega, kui oluline on, et mõjutatud osapooled saaksid tugineda oma partnerite solidaarsusele.
Nord Stream 2 kasu läheb Kremlile, Gazpromile ja võib-olla ka mõnele Lääne-ettevõttele. Nord Streami 2 lõpuleviimise raske poliitiline kulu langeb Saksamaa õlgadele. Kas see on Saksamaa huvides? Kas Saksamaa täidab oma vastutust Euroopa ees, pannes mõnede üksikute huvid meie kõigi jagatud huvidest ettepoole?Proua kantsler, teate, et vastus mõlemale küsimusele on “ei”.

 Lähitulevikus tegutsev Saksamaa kahjustaks solidaarsuspõhimõtet ELis. See on põhimõte, millele EL peab põhinema, et see oleks edukas. Proua kantsler, teie valitsus ei järgi õigeid prioriteete. Palun muutke kurssi!

Lugupidamisega,

Petras Auštrevičius,
Euroopa Parlamendi liige ALDE, Leedu

Reinhard Bütikofer,
Roheliste / EFA fraktsioon, Saksamaa, Euroopa Parlamendi liige

Laima Andrikienė, MEP EPP, Lithuania
Margarete Auken, MEP Greens/EFA, Denmark
Zigmantas Balčytis, MEP S&D, Lithuania
Bas Belder, MEP ECR, Netherlands
Bendt Bendtsen, MEP EPP, Sweden
Vilija Blinkevičiūtė, MEP S&D, Lithuania
Michał Boni, MEP EPP, Poland
Elmar Brok, MEP EPP, Germany
Michael Cramer, Greens/EFA, Germany
Ryszard Czarnecki, MEP ECR, Poland
Pascal Durand, MEP Greens/EFA France
Bas Eickhout, MEP Greens/EFA, Netherlands
J
osé Inácio Faria, MEP EPP, Portugal
Fredrik Federley, MEP ALDE, Sweden
Michael Gahler, MEP EPP, Germany
Benedek Jávor, MEP Greens/EFA, Hungary
Eva Joly, MEP Greens/EFA, France
Sven Giegold, MEP Greens/EFA, Germany
Ana Maria Gomes, MEP S&D, Portugal
Igor Gräzin, MEP ALDE, Estonia
Theresa Griffin, MEP S&D, UK
Antanas Guoga, MEP EPP, Lithuania

Martin Häusling, MEP Greens/EFA, Germany
Rebecca Harms, MEP Greens/EFA, Germany

Hans-Olaf Henkel, MEP ECR, Germany
Maria Heubuch, MEP Greens/EFA, Germany
Gunnar Hökmark, MEP EPP, Sweden
Marek Jurek, MEP ECR, Poland
Karol Karski, MEP ECR, Poland
Tunne Kelam, MEP EPP, Estonia
Jeppe Kofod, MEP S&D, Denmark
Andrey Kovatchev, MEP EPP, Bulgaria
Zdzisław Krasnodębski, MEP ECR, Poland
Philippe Lamberts, MEP Greens/EFA, Belgium
Monica Macovei, MEP ECR, Romania
Svetoslav Malinov, MEP EPP, Bulgaria
Ramona Mănescu, MEP EPP, Romania
Florent Marcellesi, MEP Greens/EFA, Spain
Édouard Martin, MEP S&D, France
Valentinas Mazuronis, MEP ALDE, Lithuania
Tamás Meszerics, MEP Greens/EFA, Hungary
Tilly Metz, MEP Greens/EFA, Luxembourg
Ana Miranda, MEP Greens/EFA, Spain
Alessia Mosca, MEP S&D, Italy
Luděk Niedermayer MEP, EPP, Czech Republic
Urmas Paet, MEP ALDE, Estonia
Ivari Padar, MEP S&D, Estonia
Miroslav Poche, MEP S&D, Czech Republic
Jiří Pospíšil, MEP EPP, Czech Republic
Carolina Punset, MEP ALDE, Spain
Bronis Ropė, MEP Greens/EFA, Lithuania
Dariusz Rosati, MEP EPP, Poland
Algirdas Saudargas, MEP EPP, Lithuania
Molly Scott Cato, MEP Greens/EFA, UK
Monika Smolkova, MEP S&D, Slovakia
Bart Staes, MEP Greens/EFA, Belgium
Ivan Štefanec, MEP EPP, Slovakia
Jaromír Štětina, MEP EPP, Czech Republic
Richard Sulik, MEP ECR, Slovakia
Indrek Tarand, MEP Greens/EFA, Estonia
Ramon Tremosa i Balcells, MEP ALDE, Spain
Helga Trüpel, MEP Greens/EFA, Germany
Monika Vana, MEP Greens/EFA, Austria

Anders Vistisen, MEP ECR, Denmark
Anna Zaborska, MEP EPP, Slovakia
Flavio Zanonato, MEP S&D, Italy
Roberts Zīle, MEP ECR, Latvia

Linas Balsys, MP Lithuanian Green Party, Lithuania
Lisa Badum, MP Greens, Germany

Annalena Baerbock, Co-Chair Greens, Germany
Matthias Gastel, MP Greens, Germany

Eugenijus Gentvilas, MP Liberals’ Movement, Lithuania
Katrin Göring-Eckardt, MP Greens, Germany
Anton Hofreiter, MP Greens, Germany

Michael Jungclaus, MP Brandenburg Greens, Germany
Marko Kaasik, Vice-Chairman Greens, Estonia
Marek Kossakowski, Co-Chair Greens, Poland
Sylvia Kotting-Uhl, MP Greens, Germany
Oliver Krischer, MP Greens, Germany

Vytautas Landsbergis, Former MEP, Former Chairman of Seimas, Lithuania
Claudia Müller, MP Greens, Germany
Ingrid Nestle, MP Greens, Germany
Omid Nouripour, MP Greens, Germany
Pia Olsen Dyhr, Party Leader Greens (SF), Denmark
Manuel Sarrazin, MP Greens, Germany
Heide Schinowsky, MP Brandenburg, Greens, Germany

Małgorzata Tracz, Co-Chair Greens, Poland
Axel Vogel, MP Brandenburg Greens, Germany

Uudistes samal teemal: 
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/390978,MEPs-call-on-Germany%E2%80%99s-Merkel-to-halt-Nord-Stream-2-gas-project

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »